foto3.jpg

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW PRACUJĄCYCH

2.05.2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

16.06.2017- dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

Dla uczniów wymagających opieki zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze. Prosimy o zgłoszenia poprzez wpisanie ucznia na listę w świetlicy szkolnej do dnia 26.04.2017.

Z naszych galerii...