A-TO-MO-WE NEWSY III

Spotkanie z ekspertem

Członkowie Koła Naukowego  "A-TO-MY" wzięli udział w spotkaniu z Panem Pawłem Pasterzem - znanym popularyzatorem nauki, kolekcjonerem, autorem programu Radiolatorium. Tematem spotkania był TRANSPORT. Pan Paweł opowiedział o wielu ciekawych zagadnieniach m.in. o wynalazkach, które przyczyniły się do rozwoju transportu, o hyperloop'ie, pociągach na poduszce magnetycznej. Nawiązał do prędkości światła i załamywania przestrzeni. Zaprezentował nam również swoją bogatą kolekcję samochodów. Bardzo podobało nam się spotkanie z tak ciekawą osobą, która jeszcze ciekawiej opowiada o zjawiskach fizycznych i technice. Dziękujemy za sympatyczne spotkanie.

 

Transport przyszłości

Młodzi naukowcy z koła „A TO MY” odbyli kolejne spotkanie z tematu TRANSPORT. Na piątkowym spotkaniu omawiali zagadnienia z obszaru SMART CITY. Dyskutowano o inteligentnych rozwiązaniach w niektórych nowoczesnych miastach, o ich działaniu oraz tym co się składa na smart city. Wszystkie zagadnienia zostały omówione przy użyciu prezentacji multimedialnej oraz wielu gier interaktywnych, a także zabaw dydaktycznych z platformy "Być jak Ignacy" NAUKA TO PRZYSZŁOŚĆ. Członkowie koła bardzo lubią pracę, podczas której mogą współpracować ze sobą oraz wykazać się dużą kreatywnością przy poruszanych tematach.

 

Transport i miasta przyszłości

Członkowie Koła Naukowego „A TO MY” realizują kolejny etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Być jak Ignacy" - Nauka to przyszłość - INNOWACJA TRANSPORTU I MIASTA.
Młodzi naukowcy na pierwszym spotkaniu dowiedzieli się o historii transportu – zagadnienia od wynalezienia koła aż to ugruntowanej produkcji taśmowej samochodów. Na następnym spotkaniu obszernie dyskutowali o transporcie miejskim i autonomicznym, o jego wadach i zaletach. Poznali sylwetkę Ernesta Malinowskiego – polskiego inżyniera, który zaprojektował w XIX wieku Centralną Kolej Transandyjską w Peru. Młodzi Naukowcy są zachwyceni dotychczasowymi spotkaniami online, bogate były one w wiele gier interaktywnych.

A-TO-MO-WE NEWSY

II wydanie  Gazetki Naukowej "A-TO-MO-WE NEWSY"