Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

 

DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH:


Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
– informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2020/2021;
– przykładowe arkusze egzaminacyjne;
– arkusze egzaminu próbnego;
– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych;
– arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.