Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Opłaty za obiady styczeń kl.I-III

W związku z powrotem uczniów klas I-III do szkoły od 18 stycznia proszę o wpłacanie kwoty 40 zł (10 dni stycznia x 4 zł) za obiady uczniów, którzy będą korzystać z obiadów.

Prosimy o jak najszybsze wpłaty, nie później niż do 15 stycznia 2021r.

Dzieci, których rodzice dokonają terminowej wpłaty będą jadły obiad od 18 stycznia.

42 1020 4391 0000 6402 0187 6630 - Bank PKO BP

W tytule przelewu należy wpisać „obiady – imię i nazwisko ucznia oraz klasa".