Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 2021

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

1, 2 i 6 kwietnia 2021r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach 1-3

oraz 4-8 (w nauce zdalnej).

Dla uczniów rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w domu, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Ze względów organizacyjnych zapisy u wychowawców przez e-dziennik do dnia 19 marca 2021r.