PUNKT KONSULTACYJNY PSYCHOLOGA W SP1

PUNKT KONSULTACYJNY PSYCHOLOGA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1:

18.01.2019 - piątek

25.04.2019 - czwartek

07.05.2019 - wtorek

10.05.2019 - piatek

sala 47, w godz. od 16:00 do 19:00.

ZAPRASZAMY!

Z naszych galerii...