DRODZY RODZICE!

Drodzy Rodzice!

Protestujemy, ponieważ zależy nam na poprawie jakości kształcenia.

Mamy świadomość, że nasz protest utrudnia Państwu życie, ale uznaliśmy,

że jest konieczny.

Chcielibyśmy, aby w każdej szkole w Polsce, w tym także w naszej, zaszły ważne zmiany:

1. ZMIANA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

(ograniczenie treści encyklopedycznych, położenie nacisku na kompetencje).

2. ZNIESIENIE SELEKCYJNEJ ROLI OCEN – WZMACNIANIE KAŻDEGO UCZNIA

(stopnie, jako element diagnozy, zakaz rankingów szkół).

3. ZATRUDNIENIE W KAŻDEJ SZKOLE SPECJALISTÓW:

PSYCHOLOGA, LOGOPEDY

4. BRAK EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

(edukacja w szkole podstawowej pozbawiona presji wyniku).

5. ZWIĘKSZENIE AUTONOMII SZKOŁY I OGRANICZENIE BIUROKRACJI

(mniej dokumentacji – więcej czasu dla ucznia).

6. FINANSOWANE PRZEZ MEN RÓŻNORODNE, POZALEKCYJNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE I WYRÓWNAWCZE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB UCZNIÓW.

7. UREGULOWANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELI I GODNE ICH WYNAGRADZANIE

( precyzyjnie określany zakres obowiązków oraz czas przeznaczony na ich wykonywanie; wynagrodzenie adekwatne do poniesionej odpowiedzialności).

Nauczyciele SP1

Z naszych galerii...