Spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłorocznych klas I

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW ZAPISANYCH

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

4.06.2016 (wtorek), godz.17.00, sala 28

 

Program spotkania:

 

1. Powitanie przez dyrektora szkoły, przedstawienie wychowawców klas pierwszych.

 

2. Informacja nt. organizacji nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

 

3. Oferta szkoły – prezentacja multimedialna.

 

4. Spotkanie z wychowawcami w salach.

Z naszych galerii...

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali wspaniały prezent – duże, nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Właśnie w tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. Ojciec Gwardian Rafał Klimas OFM poświęcił boisko, a pani dyrektor Teresa Kunecka oraz pan Henryk Wolicki występujący w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przecięli wstęgę i otworzyli boisko.

   Następnie uczennica klasy 1c – Marysia Kin –wręczyła panu Wolickiemu na pamiątkę swoją pracę plastyczną, która zajęła I miejsce w konkursie ,,Plac zabaw i boisko szkolne” zorganizowanym przez panią dyrektor szkoły. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor nagrody w postaci piłek.

   W części artystycznej zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz społeczność szkolna podziwiali występy zespołów działających przy naszej szkole: tańca nowoczesnego ,,Jedyneczki” oraz ,,Gabcia i przyjaciele z Rzeszowa”.

Więcej…