Spotkanie informacyjne dla rodziców przyszłorocznych klas I

ZAPRASZAMY RODZICÓW UCZNIÓW ZAPISANYCH

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

4.06.2016 (wtorek), godz.17.00, sala 28

 

Program spotkania:

 

1. Powitanie przez dyrektora szkoły, przedstawienie wychowawców klas pierwszych.

 

2. Informacja nt. organizacji nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2019/2020.

 

3. Oferta szkoły – prezentacja multimedialna.

 

4. Spotkanie z wychowawcami w salach.