BEZPIECZNA SZKOŁA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Zwracamy się do Państwa z prośbą o ponowne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie naszej szkoły. Są zapisane w Statucie - rozdział 3, podpunkt 10: „Zadania w zakresie bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę” oraz w Regulaminie Szkoły – dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty i w Bibliotece szkolnej. Zależy nam na bezpieczeństwie wszystkich uczniów, dlatego prosimy o współpracę w tym zakresie.

Ponawiamy również apel o stosowanie rodzicielskiej kontroli w zakresie korzystania przez dzieci z Internetu oraz gier komputerowych. Z jednej strony wspierają rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka, z drugiej – długotrwałe i nadmierne „granie na ekranie” może spowodować problemy z koncentracją uwagi, prowadzić do zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i rówieśnikami, aż do uzależnienia. Gry zawierające elementy agresji i brutalnej przemocy powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły.

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie:

www.dyzurnet.pl     www.ore.edu.pl    www.akademia.nask.pl    www.kursor.edukator.pl

 

Jednocześnie przypominamy, że u pedagoga szkolnego zawsze można uzyskać informacje o osobach i instytucjach, do których można się zwrócić o pomoc.