14 października (poniedziałek)

 

14 października (poniedziałek) będzie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych (zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela Dz.U. 2018r). Nauczyciele w szkole prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wg planu lekcji.

Świetlica i Punkt Przedszkolny pracują bez zmian.

Obiady wydawane są o stałych godzinach od 11:30 – 14:00.