WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  informuję, że przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki i nie powinna stanowić dla uczniów pretekstu do zwiększenia kontaktów towarzyskich. To czas dla bezpieczeństwa zdrowotnego i należy pozostać w domu (nie wychodzić, gdy nie ma takiej konieczności).

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. uczniowie mają obowiązek codziennie (poniedziałek – piątek) sprawdzać stronę internetową szkoły oraz przekazywane przez dziennik elektroniczny lub na platformie Office 365 wiadomości, dotyczące zadań do wykonania w domu.

Rodziców prosimy o pomoc w zorganizowaniu pracy zdalnej, motywowaniu dzieci do nauki oraz o zachęcanie do korzystania z programów edukacyjnych polecanych przez nauczycieli.

Uczniowie naszej szkoły (tak jak i pozostali uczniowie rzeszowskich szkół) korzystać mogą z bezpłatnego dostępu do pakietu Office 365 dla Edukacji, który umożliwia udostępnianie i przesyłanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Aby ułatwić zorganizowanie pracy zdalnej, prosimy uczniów, którzy jeszcze tego nie zrobili, o założenie konta na platformie Office 365 (zgodnie z RODO musi zrobić to rodzic lub prawny opiekun ucznia). 

Link do zakładania konta: https://edu.erzeszow.pl/o365Web 

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji zakładania konta na platformie Office 365, którą można znaleźć pod adresem: https://edu.erzeszow.pl/O365web/Content/Regulamin/INSTRUKCJA_O365_UM_RZESZOW.pdf 

Ci, którzy już założyli konto w pakiecie Office 365, przesyłają wychowawcy poprzez e-dziennik swój login (3 pierwsze litery imienia, 3 pierwsze litery nazwiska i nadany numer).

Proszę o jak najszybszą realizację zadania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania – nauczyciele i wychowawcy są do Państwa dyspozycji - prosimy kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się przez e-dziennik.