DNI WOLNE OD ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH

DNI WOLNE OD ZAJEĆ DYDAKTYCZNYCH

 

12 czerwca 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zgodnie z kalendarium szkoły).

  

Dni: 16, 17, 18 czerwca 2020 r. - wolne od zajęć dydaktycznych (egzaminy klas ósmych).

  

W tych dniach nie będą się odbywały lekcje zdalne. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą dla uczniów, którzy do tej pory uczęszczają do szkoły i rodzice zdeklarowali taką potrzebę.