ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią, w tym ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek, odbiór świadectw odbędzie się w trybie indywidualnym.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas 3a, 3b i 8a odbędzie się 26 czerwca w sali gimnastycznej w tradycyjny sposób.

Zapraszamy uczniów klas:

3a – 8:00

8a – 10:00

3b – 12:00.

Zakończenie roku szkolnego dla klas pozostałych: 1-2 oraz 4-7 odbędzie się online zgodnie z ustaleniem wychowawcy.

Świadectwa będą wydawane w szkole, indywidualnie, z zachowaniem reżimu sanitarnego (zasłonięte usta i nos, zachowany odstęp 1,5-2 m, po wcześniejszej dezynfekcji rąk) w świetlicy szkolnej tylko dla chętnych:

8:00 – klasy 1a i 1b

9:00 – 2a i 2b

11:00 – 4a i 4b

12:00 – 5a, 5b i 5c

13:00 – 6a i 6b

14:00 – 7a i 7b

Pozostałe świadectwa zostaną wydane przez wychowawców po powrocie uczniów do szkoły.

W uzasadnionych przypadkach będą wydawane w sekretariacie szkoły w czasie wakacji - po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym: 17 748 20 20.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w niedzielę – 28 czerwca o godzinie 10:30.