WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy szereg działań organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole.

Zgodnie z procedurami opracowanymi na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS:

– do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie;

– uczniowie wchodzą do budynku szkolnego tylko wejściem głównym (od ul. Bernardyńskiej);

– rodzice przyprowadzający dzieci mogą wejść jedynie do przedsionka;

– w szkole (poza salami lekcyjnymi) obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą (wyposażenie we własnym zakresie);

– na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu;

– w częściach wspólnych ograniczamy gromadzenie się uczniów (przerwy między lekcjami uczniowie w większości spędzają w salach lekcyjnych pod opieką nauczycieli, według harmonogramu wychodzą na boisko szkolne i wyznaczone korytarze);

– w czasie przerwy na korytarzu mogą przebywać jednorazowo uczniowie dwóch klas;

– uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu, z którym zostaną zapoznani w pierwszych dniach nauki przez wychowawców klas (stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków dla uczniów szkoły od 7 września);

– uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć. Po lekcjach niezwłocznie udają się do domu lub do świetlicy;

– w każdej sali zapewnia się płyn do dezynfekcji. W toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe;

– żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie absolutnej konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, należy przy wejściu czekać na pracownika, który skieruje do sekretariatu szkoły.

Dyrektor szkoły,
Małgorzata Drozd-Ulijasz