PROCEDURY

ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RZESZOWIE I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA W ZWIĄZKU Z POWROTEM OD 1 WRZEŚNIA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW DO PLACÓWKI