KALENDARIUM SZKOŁY 2018/2019

KALENDARIUM SZKOŁY 2018/2019

I semestr

Od dnia 03.09.2018r. do dnia 20.01.2019r. (19 tygodni)

Termin

Zadania

03 września 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klas pierwszych.

10 września 2018r.

Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej.

18 września 2018r.

Spotkania wychowawców z rodzicami .

12 października 2018r.

Dzień Edukacji Narodowej.

25 października 2018r.

Konsultacje dla rodziców.

2 listopada 2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej.
Punkt Przedszkolny bez zmian.

9-12 listopada 2018r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.


Szkoła i Punkt Przedszkolny bez zmian.

14 grudnia 2018r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

23 - 31 grudnia 2018r.

Szkoła: Zimowa przerwa świąteczna. Punkt Przedszkolny bez zmian.

7 stycznia 2019r.

Ostateczny termin wpisywania ocen.

14 stycznia 2019r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

18 stycznia 2019r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

19 stycznia 2019r.

Urodziny Miasta Rzeszowa.

II semestr

Od dnia 21.01.2019r. do dnia 21.06.2019r. (19 tygodni)

Termin

Zadania

21 stycznia 2019r.

Szkoła: Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zabawa karnawałowa.

Punkt Przedszkolny bez zmian, w tym zabawa karnawałowa.

11-24 lutego 2019r.

Szkoła : Ferie zimowe. Punkt Przedszkolny bez zmian.

2 marca 2019r.

Dzień Otwarty Szkoły. Sobota.

25-27 marca 2019r.

Rekolekcje szkolne.

15,16,17 kwietnia 2019r.

Egzaminy ósmoklasisty. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej. Punkt Przedszkolny bez zmian.
Punkt Przedszkolny bez zmian.

18 kwietnia 2019r.
-23 kwietnia 2019r.

Szkoła: Wiosenna przerwa świąteczna. Punkt Przedszkolny bez zmian.

25 kwietnia 2019r.

Konsultacje z rodzicami.

2 maja 2019r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej. Punkt Przedszkolny bez zmian.

06 -10 maja 2019r.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

14 maja 2019r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

07 czerwca 2019

Ostateczny termin wpisywania ocen.

14 czerwca 2019r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

21 czerwca 2019r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

19 czerwca 2019

Projekt rozporządzenia zmieniający termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

22 czerwca -31 sierpnia

2019r.

Szkoła: Ferie letnie.
Punkt Przedszkolny – dyżur wakacyjny w lipcu.

Z naszych galerii...

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali wspaniały prezent – duże, nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Właśnie w tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. Ojciec Gwardian Rafał Klimas OFM poświęcił boisko, a pani dyrektor Teresa Kunecka oraz pan Henryk Wolicki występujący w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przecięli wstęgę i otworzyli boisko.

   Następnie uczennica klasy 1c – Marysia Kin –wręczyła panu Wolickiemu na pamiątkę swoją pracę plastyczną, która zajęła I miejsce w konkursie ,,Plac zabaw i boisko szkolne” zorganizowanym przez panią dyrektor szkoły. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor nagrody w postaci piłek.

   W części artystycznej zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz społeczność szkolna podziwiali występy zespołów działających przy naszej szkole: tańca nowoczesnego ,,Jedyneczki” oraz ,,Gabcia i przyjaciele z Rzeszowa”.

Więcej…