KALENDARIUM SZKOŁY 2019/2020

KALENDARIUM SZKOŁY 2019/2020

I semestr

Od dnia 02.09.2019. do dnia 09.02.2020r. (19 tygodni)

Termin

Zadania

02 września 2019r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klas pierwszych.

do18 września 2019r.

Spotkania wychowawców z rodzicami .

14 listopada 2019r.

Wywiadówka dla wszystkich klas.

8-12 listopada 2019r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Szkoła i Punkt Przedszkolny bez zmian.

20 grudnia 2019r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

23 - 31 grudnia 2019r.

Szkoła: Zimowa przerwa świąteczna. Punkt Przedszkolny bez zmian.

8 stycznia 2020r.

Szkoła: Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zabawa karnawałowa.

Punkt Przedszkolny bez zmian, w tym zabawa karnawałowa.

13-26 stycznia 2020r.

Szkoła : Ferie zimowe. Punkt Przedszkolny bez zmian.

31 stycznia 2020r.

Ostateczny termin wpisywania ocen.

7 lutego 2020r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

 

 

II semestr

Od dnia 10.02.2020r. do dnia 26.06.2020r. (19 tygodni)

Termin

Zadania

6 lutego 2020r.

Dzień Otwarty Szkoły.

12 lutego 2020r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

26- 28 lutego 2020r.

Rekolekcje szkolne.

9 kwietnia 2020r.
-14 kwietnia 2020r.
Szkoła: Wiosenna przerwa świąteczna. Punkt Przedszkolny bez zmian.

16,17,18 czerwca 2020r.

Egzaminy ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej. Punkt Przedszkolny bez zmian.

06 -12 maja 2020r.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

17 maja 2020r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

10 czerwca 2020r.

(zmiana na 2 czerwiec 2020r.)

Ostateczny termin wpisywania ocen.

12 czerwca 2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej. Punkt Przedszkolny bez zmian.

17 czerwca 2020r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

26 czerwca 2020r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

27 czerwca -31 sierpnia 2020r.

Szkoła: Ferie letnie. Punkt Przedszkolny – dyżur wakacyjny w sierpniu.