DZIEŃ SPORTU

Dzień sportu w klasach I-III rozpoczął się od pokonywania toru przeszkód na wyścigi. Rywalizacja między klasami była zacieta i wyrównana. Uczniowie też uczestniczyli w prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa podczas zabawy nad wodą. Ratownik przypomniał dzieciom zasady korzystania z kąpieli wodnych i pokazał sprzęt ratowniczy. 

Uczniowie klas starszych rywalizowali w grach zespołowych, oraz mogli wykazać sie indywidualnie w rzutach do kosza lub strzałach na pustą bramkę.

Na zakończenie rozdano nagrody.

Z naszych galerii...

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali wspaniały prezent – duże, nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Właśnie w tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. Ojciec Gwardian Rafał Klimas OFM poświęcił boisko, a pani dyrektor Teresa Kunecka oraz pan Henryk Wolicki występujący w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przecięli wstęgę i otworzyli boisko.

   Następnie uczennica klasy 1c – Marysia Kin –wręczyła panu Wolickiemu na pamiątkę swoją pracę plastyczną, która zajęła I miejsce w konkursie ,,Plac zabaw i boisko szkolne” zorganizowanym przez panią dyrektor szkoły. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor nagrody w postaci piłek.

   W części artystycznej zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz społeczność szkolna podziwiali występy zespołów działających przy naszej szkole: tańca nowoczesnego ,,Jedyneczki” oraz ,,Gabcia i przyjaciele z Rzeszowa”.

Więcej…