V edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”

plakat wlc 1

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców.
Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego.

Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.
Zdobywaj sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów, wygrywaj nagrody i baw się świetnie!

Konkurs czytelniczy doceniło m. in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, liczne grono przedstawicieli miast i gmin oraz nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze, uczniowie wraz ze swoimi rodzinami. Dołącz i Ty !

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny
Termin: 25 listopada 2019 r. – 13 marca 2020 r.
•    Uczniowie zdobywają 10 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści 10 książek wybranych z konkursowej listy lektur.
•    Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole.

Etap drugi – test kwalifikacyjny
Termin: od 16 do 27 marca 2020 r.
•    Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki i jest organizowany na terenie szkoły.
•    Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.
  
Etap trzeci – powiatowy
Termin: 28 kwietnia 2020 r.
•    Każdą placówkę biorącą udział w konkursie reprezentuje do 3 uczniów w obu kategoriach, którzy od tego momentu tworzą drużyny.
•    Drużyny piszą Test z pytaniami do treści książki wyznaczonej przez organizatora.
•    Drużyny walczą o tytuły: Mistrza, I Wicemistrza i II Wicemistrza Powiatu.
Więcej informacji na stronie www.wielka-liga.pl

Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Zofia Lepionka.