Wielka Liga Czytelników

Nasza biblioteka zgłosiła udział w   Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.

Etap pierwszy – szkolno-biblioteczny

Termin: do 31 stycznia 2019 r.

    Uczniowie zdobywają 6 sprawności czytelniczych rozwiązując w domu (z pomocą rodzin) testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur (6 książek).
    Uczniowie, którzy zdobyli komplet sprawności przystępują do testu kwalifikacyjnego pisanego w szkole lub bibliotece.
    Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu.

Zapisy w bibliotece szkolnej. Konieczna zgoda rodziców.

Zdobywaj z nami sprawności czytelnicze, awansuj do kolejnych etapów, wygrywaj nagrody i baw się świetnie!

Koordynator konkursu - biblioteka szkolna - Z. Lepionka.

plakat a3 harmonogram1 1

Z naszych galerii...