Pasowanie na czytelnika w klasie 1 A i 1B

W piątek 10 stycznia br. grono czytelników naszej szkolnej biblioteki powiększyło się o uczniów klasy 1A. Nauczyciel-bibliotekarz pan Piotr Smotryś przybliżył dzieciom zasady, jakich należy przestrzegać podczas wypożyczania książek oraz korzystania z kącika czytelniczego.
Po wysłuchaniu wszystkich ważnych informacji, pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązali się do częstego czytania oraz dbania o księgozbiór będący naszym wspólnym dobrem. Następnie każde z dzieci mogło po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć wybrane przez siebie lektury i wziąć je do domu na okres 3 tygodni. Jesteśmy przekonani, że uczniowie klasy 1 A będą chętnie korzystać z naszej szkolnej biblioteki, zaś poprzez częste czytanie – sukcesywnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

3 lutego czytelnikami zostali uczniowie klasy 1B