ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR 4 /2018

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 4/2018

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

część 1 - mięso, wędliny

część 2- ryby , mrożonki

część 3 - warzywa, owoce, ziemniaki

część 4 - wyroby mleczarskie

część 5 - pieczywo

część 6 - wyroby garmażeryjne

część 7 - pozostałe artykuły żywnościowe

część 8 - jaja

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NR4/2018

Zamówienie publiczne nr 4/2018

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ogłoszenie

Dokumenty wchodzące w skład ogłoszenia:

załączniki 1.1 do 1.8 - formularze cenowe

1.1 - mięso, wędliny

1.2 - ryby, mrożonki

1.3 - warzywa, owoce, ziemniaki

1.4 - wyroby mleczarskie

1.5 - pieczywo

1.6 - wyroby garmażeryjne

1.7 - pozostałe artykuły żywnościowe

1.8 - jaja

załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 - wzór umowy

załącznik nr 5 – klauzula informacyjna

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2018 roku o godzinie 9:00.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 10/2017

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 10/2017

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

część 7- pozostałe artykuły żywnościowe

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 9/2017

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 9/2017

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 część 2 - ryby, mrożonki

część 5 - pieczywo

Zamówienie publiczne nr 10/2017

Zamówienie publiczne nr 10/2017

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Ogłoszenie

Dokumenty wchodzące w skład ogłoszenia:

załączniki 1.7 - formularz cenowy

    1.7- pozostałe artykuły żywnościowe

załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 - wzór umowy

Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2017 roku o godzinie 9:00