Zamówienie publiczne nr SP1.271.8.2019

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ogłoszenie

Dokumenty wchodzące w skład ogłoszenia:

załącznik nr 1 - mięso, wędliny - formularz cenowy

załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 - wzór umowy

załącznik nr 5 – klauzula informacyjna

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty