Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo

Punkt przed

szkolny

gr. a i b

Wiesława Żaba- Żabińska Pakiet dla dziecka ”KOLOROWY START „O”5-6 LATKI

MAC EDUKACJA

Joy Morris
Joanne Ramsden

J. angielski .  Podręcznik ,,Here‘s Patch the Puppy 2”.

MACMILLAN

Warszawa

 red. W. Kubik

Religia - ,,Jesteśmy dziećmi Boga”. Podręcznik i ćwiczenia

do religii dla  klasy "0". Wydanie 2011.

WAM

Kraków

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo

I

Komplet bezpłatnych podręczników „ Nasz elementarz”,

do odebrania w szkole, po 1 września, u wychowawcy.

red. W. Kubik

Religia ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik do religii dla kl.1 szkoły podstawowej.

Zeszyt ucznia - ćwiczenia  do religii  dla  klasy 1 szkoły podstawowej .Wydanie 2011.

WAM

Kraków

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo

 

 

II

 

 

Komplet bezpłatnych podręczników „Nasza szkoła”,

 do odebrania w szkole, po 1 września, u wychowawcy.

red. W. Kubik i inni

Religia - ,,Kochamy  Pana Jezusa’’.

Podręcznik do religii dla kl.2 szkoły podstawowej.

Zeszyt ucznia - ćwiczenia  do religii  dla  klasy 2 szkoły podstawowej .Wydanie 2012.

WAM

Kraków

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo
III

 

Komplet bezpłatnych podręczników

do odebrania w szkole, po 1 września, u wychowawcy.

 

 

red. Wł. Kubik

Religia –„Przyjmujemy Pana Jezusa”. Podręcznik do religii dla kl. 3 szkoły podstawowej. Wydanie 2013.
Zeszyt ucznia - ćwiczenia  do religii  dla klasy 3 szkoły podstawowej .Wydanie 2013.

WAM

Kraków

 

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  2016/2017   KLASA  IV
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski

Komplet bezpłatnych podręczników,

do odebrania w szkole po 1 września, u wychowawcy.

 

Język angielski
Historia
Matematyka
Przyroda
Plastyka
Muzyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe
Religia
Klasa IV red. Z Marek

„Zaproszeni przez Boga” – podręcznik do religii dla kl.4 .

  Wydanie 2012.

WAM Kraków
Język niemiecki
Klasa IV

Maria Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

,,Der, die, das  neu”. J. niemiecki . Podręcznik i ćwiczenia

 do klasy 4 szkoły podstawowej. Rok dopuszczenia 2012 .

Wydawnictwo szkolne PWN

 

 

SZKOLNY ZESTAW  PODRĘCZNIKÓW  2016/2017   KLASA  V
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski

Komplet bezpłatnych podręczników,

do odebrania w szkole po 1 września, u wychowawcy.

 

Język angielski
Historia
Matematyka
Przyroda
Plastyka
Muzyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia komputerowe
Język niemiecki
Klasa V

Maria Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

,Der, die, das  neu”. J. niemiecki . Podręcznik i ćwiczenia    do klasy 5 szkoły podstawowej . Rok dopuszczenia 2013.

Wydawnictwo szkolne PWN

Warszawa

Religia
Klasy V red. Z. Marek
A. Walulik
„Obdarowani przez Boga”- podręcznik do religii dla kl.5szkoły  podstawowej . Wydanie 2013.

WAM

Kraków

 

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  2016/2017  KLASA VI
Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski
Klasa VI

Hanna Dobrowolska

Urszula Dobrowolska

,,Jurto pójdę w świat”. Klasa 6 - podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego do szkoły podstawowej. Wydanie  pierwsze 2014 .

WSiP

Warszawa

Anna Halisz

Piotr Borys

„Język polski 6. Ortografia. Zasady i ćwiczenia”.

GWO

Gdańsk

Historia
Klasa VI

Wojciech Kalwat

 Małgorzata  Lis

,,Klucz do historii” - podręcznik i zeszyt ćwiczeń
 dla kl. 6 szkoły podstawowej. Nowe wydanie 2014.

WSiP

 Warszawa

Klasa VI   Atlas historyczny dla szkoły podstawowej klas 4-6
,,Od starożytności do współczesności”.
Jest w pracowni, uczniowie korzystają w szkole.

NOWA ERA

Warszawa

Język angielski
Klasa VI Nick Beare

„Evolution plus 3”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

  Wydanie 2014.

MACMILLAN

Warszawa

Język niemiecki
Klasa VI

Maria Kozubska

Ewa Krawczyk i in.

,,Der, die, das  neu”. J. niemiecki . Podręcznik i ćwiczenia

do klasy 6 szkoły podstawowej . Rok dopuszczenia 2013.

Wydawnictwo szkolne PWN

Warszawa

Matematyka
Klasa VI

M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,

P. Zarzycki

„Matematyka 6”. Podręcznik. Nowa wersja.
„Matematyka 6”
–  3 zeszyty ćwiczeń.

 Liczby i wyrażenia algebraiczne- część 1 i 2. 

 Geometria. Nowe wersje.

GWO

Gdańsk

Przyroda
Klasa VI

Joanna Stawarz

Feliks Szlajfer

Hanna Kowalczyk

„Tajemnice przyrody” - podręcznik z płytą CD-ROM, kl. 6; „Tajemnice przyrody” - zeszyt ćwiczeń, klasa 6, część 1 i 2.

  Wydanie 2014. ,,Świat wokół  nas”. Nowy atlas. Przyroda
 ( kupiony w klasie 4).

NOWA ERA

Warszawa

Muzyka
Klasa  VI Teresa Wójcik ,,Muzyczny świat”. Podręcznik do nauki muzyki dla klas 6 szkoły podstawowej. Wydanie 2012 i późniejsze.

MAC Edukacja

Kielce

Plastyka i Technika - zostaje to co w klasie 5
Religia
Klasa VI red.  Z. Marek

,,Przemienieni przez Boga”- podręcznik do religii dla kl.6

 szkoły podstawowej. Wydanie 2014.

WAM Kraków
Zajęcia komputerowe
Klasa VI    Nie trzeba kupować podręcznika.  
           

 

 

 Plakat informacyjny

 

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

SZ. P. RODZICE

Zapraszamy Państwa do udziału

w zebraniu organizacyjnym
Rady Rodziców 2016/2017

29.09.br., o godz. 17.00,

w świetlicy szkolnej SP1.

Zarząd Rady Rodziców SP1

 

 

Kontakt do Rady Rodziców

Zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktu z naszą Radą Rodziców.

Kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców

Reprezentacją Ogółu rodziców jest rada rodziców.
Rady Rodziców działają w szkołach i placówkach - art. 53 ustawy o systemie oświaty.
W artykule tym określony też został sposób wyboru i skład rady rodziców.
W skład rad rodziców wchodzą w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Kompetencje stanowiące Radę Rodziców wynikające z ustawy:
- uchwała regulaminu własnej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów,
- uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowany do uczniów i realizowany przez nauczycieli,
- uchwala w porozumieniu z rada pedagogiczną program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska,
- deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
- występuje do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
- wyraża zgodę na wniosek innych organów szkoły lub sama wnioskuje o wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów na terenie szkoły.

Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców wynikające z ustawy:
- opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora,
- opiniuje projekt i harmonogram poprawy efektywności szkoły w kształceniu lub wychowywaniu,
- opiniuje podjęcie działalności w szkole organizacji lub stowarzyszeń (opinia rady rodziców musi być pozytywna),
- opiniuje nadanie imienia szkole (we współpracy z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną) - rozporządzeniue o ramowych statutach szkół.

Kompetencje Rady Rodziców wg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o Systemie Oświaty
- opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
- opiniuje propozycje form realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego,
- wybiera przedstawiciela rodziców, wchodzącego w skład rady szkoły, a jeżeli nie powołano rady szkoły, wybiera przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrujęcego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
- opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z ustawy Karta Nauczyciela wynika, że Rada Rodziców:
- opiniuje pracę nauczyciela, w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
- może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły.

Z naszych galerii...