KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU

KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU

Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie

i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie.

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że nie wszyscy rodzice odebrali wiadomości przesłane przez dziennik elektroniczny, informuję, iż w konsekwencji pozytywnego wyniku referendum strajkowego nasza placówka może przystąpić od 8 kwietnia br. do strajku, jeżeli nie dojdzie do porozumienia.

Będę starała się zorganizować dzieciom na świetlicy (godz. 6.30.-17.00) zajęcia opiekuńcze wraz z wyżywieniem, ale nie jestem w stanie ostatecznie oszacować ilości nauczycieli, którzy wyrażą gotowość do pracy, a tym samym zapewnią Państwa dzieciom bezpieczeństwo. Istnieje prawdopodobieństwo, że do strajku przystąpi zdecydowana większość nauczycieli.Wiedzę w zakresie tego, kto będzie świadczył pracę, uzyskam w danym  dniu strajku. 

O wszelkich zmianach, ewentualnym przerwaniu akcji strajkowej czy egzaminach będę informować na bieżąco poprzez ogłoszenia na stronie internetowej szkoły www.sp1.rzeszow.pl,  dzienniku elektronicznym oraz na drzwiach szkoły.

Wicedyrektor szkoły