ZEBRANIE RADY RODZICÓW

SZ. P. RODZICE

Zapraszamy Państwa do udziału

w zebraniu organizacyjnym
Rady Rodziców 2016/2017

29.09.br., o godz. 17.00,

w świetlicy szkolnej SP1.

Zarząd Rady Rodziców SP1