ZARZĄDZENIE NR VII/1059/2017 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 3 marca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VII/1059/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3 marca 2017r.