Co przedszkolak jeść powinien?

Artykuł na temat żywienia przedszkolaków.

CYBERPRZEMOC (prezentacja programu PowerPoint)

 

 

 

CYBERPRZEMOC

 

 

 

Przyjaciele szkoły

„Miej serce i patrzaj w serce”
A. Mickiewicz
 

Dyrektor, grono pedagogiczne i cała społeczność uczniowska składają serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom za bezinteresowną i ofiarną pomoc w realizacji wielu zadań szkoły.

W roku szkolnym 2015/2016 honorowy tytuł "Przyjaciel szkoły" otrzymują:

Beata Baran                                                        Iwona Bielenda

Łukasz Szuba                                                      Monika Guzek

Witold Kisiołek                                                   Tomasz Staszewski

Renata Wójcik                                                    Agnieszka Wąsowska

Elżbieta i Bogdan Watrasowie                            Magdalena i Mateusz Hanfowie

Małgorzata Barszczowska – Baran                     Iwona Bielenda

Halina Nowosad                                                 Marzena Zaręba

Aldona i Janusz Kuligowie                                 Ewa i Artur Makowie

Katarzyna Kiferling                                            Małgorzata i Sławomir Gruszeccy

Anna Szykuła                                                     Witold Prostak

Andżelika Drabicka                                            Dorota Drewniak

Anna i Gerard Pogodowie                                  Jolanta i Adam Wilkosowie

Jacek Mroczka                                                     Roman i Jolanta Łysikowie

Leszek Majda                                                      Renata i Andrzej Szeliga

Wiesława Kalisz -Godek i Roman Godek


W roku szkolnym 2014/2015 honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły” otrzymują:

 

     Sylwia Gargaś – Myśliwiec                               Elżbieta Watras           

     Iwona Bielenda                                                  Beata Janik               

     Małgorzata Barszczowska – Baran                   Aldona i Janusz Kulig       

     Katarzyna Kiferling                                          Andżelika Drabicka       

     Sylwia Czarnota                                               Dorota Drewniak               

     Wiesława Kalisz – Godek i Roman Godek        Renata Szeliga           

     Katarzyna Ożóg                                               Gerard Pogoda               

     Jacek Mroczka                                                  Sebastian Wybranowski       

     Joanna Sochacka                                               Adam Lasota           

     Jan Drewniak                                                   Łukasz Kulon           

     Agnieszka Mikołajek                                        Justyna Haber           

     Agnieszka Jastrzębska                                      Monika Jaracz           

     Elżbieta Goździewska                                      Beata Baran i Wanda Klaczak   

     Andrzej Klimowicz                                         Agnieszka Ząbkowicz           

     Elżbieta Starzak                                              Barbara Karczewska       

     Jolanta Wilkos                                                 Andżelika Tendelska

     Katarzyna Dziuba                                           Beata Baran

     

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Punktu Przedszkolnego

PUNKT KONSULTACYJNY

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 dla Szkoły Podstawowej nr 1  i Punktu Przedszkolnego

Harmonogram spotkań:

17.10.2019 godz. 16.00 - 18.00

14.11.2019 godz. 16.30 - 18.00

  5.12.2019 godz. 16.30 - 18.00

12.02.2020 godz. 16.30 - 18.00

26.03.2020 godz. 16.30 - 18.00

Zadania pedagoga szkolnego

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami

 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 • Ośrodkiem interwencji kryzysowej

 • Komendą Miejską Policji -Referatem do spraw patologii i przestępczości nieletnich

 • Sądem Rejonowym- III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;

 • nie radzą sobie z nauką

 • potrzebują pomocy i rady;

 • ktoś naruszy ich prawa;

 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;

 • chcą podzielić się swoją radością, sukcesem.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole, problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;

 • chcą uzyskać informacje dotyczące pomocy dla swoich dzieci.

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w analizie opinii i orzeczeń o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;

 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

 • wsparcia w rozmowach z rodzicami.

Więcej artykułów…

 1. Pedagog szkolny

Z naszych galerii...