Czy globusy nas oszukują?

Czy globusy nas oszukują?

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczniowie klasy 2a . Wykorzystując materiały dostępne na stronie www.PDKiN.pl wykonali przyrząd, za pomocą którego mogli się przekonać, że Ziemia idealną kulą nie jest. A oto efekty...

Skrzyżowanie

Fizyka i ruch drogowy w jednym, model skrzyżowania opracowany przez Adama Słodowego wykonali uczniowie kl.2a w ramach zajęć Experymentarium 1. Na tym modelu z sygnalizacją świetlną można zaobserwować jak funkcjonuje skrzyżowanie drogowe i dlaczego wszyscy nie mogą mieć światła zielonego.

Matematyczne zabawy

Wirtualne matematyczne eksperymenty dostępne są na stronie: http://www.radiolatorium.pl/?idd=8&rok=2020&page=0&id=25

Miłego eksperymentowania!

Samolot z papieru

Podczas pandemii samoloty nie latają. Nie szkodzi. Złożyliśmy sobie samoloty z papieru. Latały znakomicie...

Ekologiczne zabawki

Podczas zdalnej nauki uczniowie klasy 1a kontynuowali swoją politechniczną przygodę.  Według własnych pomysłów zbudowali ekologiczne zabawki, wykorzystując plastik, makulaturę i inne mateiały nadające się do recyklingu. Efekty są zaskakujące, a ile przy tym dobrej zabawy...