Konkurs poezji mówionej i śpiewanej w j. angielskim

We czwartek 7 czerwca b.r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski w języku angielskim, dla uczniów klas I – III. Wzięło w nim udział 26 uczniów. Mali artyści w większości bardzo solidnie przygotowali się do swych wystąpień eksponując przy tym rozmaite rekwizyty, czy przywdziewając ciekawe i śmieszne stroje. Z wielkim przejęciem, zaangażowaniem i niekiedy ogromną tremą przedstawili swoje utwory, które były nagradzane gromkimi brawami publiczności. Ponadto występy uświetniło rodzeństwo – Teresa, Irmina i Rudolf Skiba grą na instrumentach muzycznych.

Komisja konkursowa w składzie : dyr. Teresa Kunecka, Marzena Wilk, Elżbieta Starzak doszła jednomyślnie do wniosku, że przy tak licznych wspaniałych wystąpieniach nie było możliwe wyłonienie jednoosobowego zwycięzcy. Tak więc przyznano trzy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej, a otrzymali je:
• Barbara Ostafil kl. I a
• Stanisław Wiśniewski kl. IIa
• Aleksandra Obacz kl. IIIa

Dziękuję wszystkim uczniom za prześliczne występy, gratuluję wyrażanych pochwał oraz gromkich braw publiczności.
Na wszystkich uczestników konkursu czekają nagrody, które będą wręczone 18 czerwca.
Zapraszam na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku szkolnym !

Organizator konkursu:  Elżbieta Starzak