Liga Ortograficzna - regulamin

„LIGA ORTOGRAFICZNA”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1

Konkurs będzie trwał od października 2017 roku do maja 2018. W każdym miesiącu odbędzie się jeden turniej (łącznie będzie ich osiem). Punkty, które zdobywać będą uczestnicy w poszczególnych etapach, będą dodawane. Na koniec roku szkolnego 2017/2018 zostaną wyłonieni zwycięzcy (ci, którzy zdobyli największą liczbę punktów we wszystkich turniejach miesięcznych).

Punktacja pojedynczego turnieju:

1.   miejsce - 15 punktów

2.   miejsce - 14 punktów

3.   miejsce - 13 punktów

4.   miejsce - 12 punktów

5.   miejsce - 11 punktów

6.   miejsce - 10 punktów

7.   miejsce -   9 punktów

8.   miejsce -   8 punktów

9.   miejsce -   7 punktów

10. miejsce -   6 punktów

11. miejsce -   5 punktów

12. miejsce -   4 punkty

13. miejsce -   3 punkty

14. miejsce -   2 punkty

15. miejsce -   1 punkt

2

Po zakończeniu całego konkursu zwycięzcy zostaną nagrodzeni:

-         za I, II i III miejsce zawodnicy otrzymają atrakcyjne nagrody;

-         za miejsca od IV do X wręczone zostaną upominki.

3

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie (jednak trzeba pamiętać, że im później, tym mniejsze szanse na wysokie miejsce w LIDZE ORTOGRAFICZNEJ). Prosimy chętnych o przybywanie na poszczególne turnieje.

 

Z naszych galerii...

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali wspaniały prezent – duże, nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Właśnie w tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. Ojciec Gwardian Rafał Klimas OFM poświęcił boisko, a pani dyrektor Teresa Kunecka oraz pan Henryk Wolicki występujący w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przecięli wstęgę i otworzyli boisko.

   Następnie uczennica klasy 1c – Marysia Kin –wręczyła panu Wolickiemu na pamiątkę swoją pracę plastyczną, która zajęła I miejsce w konkursie ,,Plac zabaw i boisko szkolne” zorganizowanym przez panią dyrektor szkoły. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor nagrody w postaci piłek.

   W części artystycznej zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz społeczność szkolna podziwiali występy zespołów działających przy naszej szkole: tańca nowoczesnego ,,Jedyneczki” oraz ,,Gabcia i przyjaciele z Rzeszowa”.

Więcej…