Przedstawiamy grono pedagogiczne naszej szkoły
oraz pracowników administracyjnych

 

Dyrekcja

 

Teresa Kunecka 

Dyrektor - mgr Teresa Kunecka

wykształcenie:

  • UMCS Lublin filia w Rzeszowie  prawo administracyjne  studia magisterskie
  • WSP Rzeszów  studia podyplomowe Pedagogika Opiekuńcza
  • WSP Kraków  studia podyplomowe Nowoczesne Kierowanie i Zarządzanie Szkołą
  • WSiZ Rzeszów  studia podyplomowe Kultura informacyjna
  • Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Muzeum Okręgowe i WODN Rzeszów  Studium Wiedzy o Regionie nt. Dziedzictwo kulturowe w regionie rzeszowskim

doświadczenie:
Praca w zawodzie nauczyciela od 1988 roku, nauczyciel dyplomowany

 

Wicedyrektor - mgr Małgorzata Drozd-Ulijasz

wykształcenie:

  • WSP Rzeszów  pedagogika, specjalność: nauczanie początkowe  studia dzienne magisterskie 5-letnie
  • Uniwersytet Rzeszowski studia podyplomowe Technologie informacyjne w edukacji
  • PCEN  kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą
  • egzaminator sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej OKE Kraków

doświadczenie:
Praca w zawodzie nauczyciela od 1998 roku, nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Drozd

Z naszych galerii...

   Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły otrzymali wspaniały prezent – duże, nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Właśnie w tym dniu miało miejsce uroczyste otwarcie tego obiektu. Ojciec Gwardian Rafał Klimas OFM poświęcił boisko, a pani dyrektor Teresa Kunecka oraz pan Henryk Wolicki występujący w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przecięli wstęgę i otworzyli boisko.

   Następnie uczennica klasy 1c – Marysia Kin –wręczyła panu Wolickiemu na pamiątkę swoją pracę plastyczną, która zajęła I miejsce w konkursie ,,Plac zabaw i boisko szkolne” zorganizowanym przez panią dyrektor szkoły. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały z rąk pani dyrektor nagrody w postaci piłek.

   W części artystycznej zaproszeni goście, Rada Rodziców oraz społeczność szkolna podziwiali występy zespołów działających przy naszej szkole: tańca nowoczesnego ,,Jedyneczki” oraz ,,Gabcia i przyjaciele z Rzeszowa”.

Więcej…