GRONO PEDAGOGICZNE:

Drozd-Ulijasz Małgorzata dyrektor
Nisztuk Beata wicedyrektor
Omiotek Jadwiga pedagog

O. Anastazy

O. Leon

religia

Kluz Grażyna

Kłeczek Iwona

Konopelska Małgorzata

Kubaszek Janina

Pizun Danuta

Wilczak Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Bereś Marek

Jaracz Monika

Tonia Anna

Lepionka Zofia

język polski
Wilczyńska Magdalena język hiszpański
Rzeźnik Barbara język niemiecki

Starzak Elżbieta

Tutak- Bik Magdalena /w zast. Haładyj Wojciech

Wilk Marzena

język angielski
Kubiś Ewa historia, wiedza o społeczeństwie

Krauz Agnieszka

Socha Marta

Zachwieja Renata

matematyka
Bereś Marek informatyka, edukacja informatyczna
Zachwieja Renata biologia, fizyka
Ziemiańska Sylwia przyroda, biologia, chemia
Pilch Kinga geografia

Barabasz Grzegorz

Różański Michał

Śledziona Henryk

wychowanie fizyczne
Wywrocki Waldemar muzyka
Kawa Magdalena plastyka
Jaracz Monika zajęcia techniczne
Różański Michał edukacja dla bezpieczeństwa

Bednarska - Rykała Jadwiga

Bożek Paweł

Mokrzycka Marta

wychowawcy świetlicy
Rejman Renata doradztwo zawodowe
Bednarska - Rykała Jadwiga wychowanie do życia w rodzinie

Lepionka Zofia

Smotryś Piotr

biblioteka

Krzemieniecka Małgorzata

Płaneta Maria

Zeman Marta

punkt przedszkolny
Starosta Vasylyna historia i kultura Ukrainy
Kryk Bohdan religia greko-katolicka