Opłaty za obiady prosimy dokonywać w dniach od pierwszego do trzeciego dnia nowego miesiąca. Ze względu na rozliczenia bankowe nie można dokonywać wpłat wcześniej.