Informacja dla rodziców

Opłata za obiady w miesiącu październiku w szkole

wynosi ;

88,00 zł (22 dni x 4,00zł)

Odpłatność za posiłki w Punkcie Przedszkolnym (śniadanie + obiad + podwieczorek)
w październiku 2020 r wynosi ;

121,00 zł (22 dni x 5,50 zł)

Opłata za śniadanie i podwieczorek wynosi:

33,00 zł (22 dni x 1,50zł)

Opłaty należy dokonać do 5.10.2020 r

 

Płatności za obiady należy dokonywać w dniach 1–5.10.2020r. na konto nr:

42 1020 4391 0000 6402 0187 6630 - Bank PKO BP

W tytule przelewu należy wpisać „obiady – imię i nazwisko ucznia oraz klasa”.

 

Informacja dla rodziców uczniów korzystających z pomocy MOPS-u – warunkiem otrzymania posiłku jest przedstawienie aktualnej decyzji.