Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na "Zakup wraz z dostawą i montażem patelni elektrycznej gastronomicznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie".

 

Termin składania ofert: 9 września 2020r. do godz. 9:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

3. Załącznik nr 3 - umowa

4. Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY