Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny mieści się w Szkole Podstawowej  Nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4, I piętro.

Jest czynny od godz. 7:00 do 16:30.

Zapewnia:

  •   możliwość odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej;
  •   pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
  •   opiekę pedagoga szkolnego;
  •   opiekę higienistki szkolnej;
  •   monitoring.

W Punkcie Przedszkolnym pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra. Sale zajęć są bezpieczne i funkcjonalne. Jest dużo miejsca do zabawy, co jest bardzo ważne, gdyż dziecko przyswaja wiadomości i uczy się właśnie przez zabawę.

Meble w klasie są nowoczesne i dostosowane do potrzeb dziecka. Każde dziecko ma swoją szufladę, gdzie może zostawiać rzeczy i pomoce potrzebne do zajęć. Jest również miejsce na pozostawianie strojów gimnastycznych. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dziecka. Sale zajęć są bardzo wesołe, kolorowe i przyjazne dla ucznia. W sąsiedztwie klasy znajdują się toalety. Dzieci mają swoją szatnię.

Klasy zerowe mają dwa razy w tygodniu gimnastykę korekcyjną na dużej sali gimnastycznej i dwa razy po 30 minut: język angielski , religię i rytmikę (wszystko bezpłatnie).

Trzy razy w tygodniu dostarczane jest mleko w kartoniku białe bezpłatnie, smakowe za niewielką dopłatą.
Szkoła jest dla pięciolatka i sześciolatka miejscem gdzie, zdobywa podstawowe umiejętności, miejscem kontaktu z innymi dziećmi.

Proces dydaktyczno-wychowawczy sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności. Dzieci pięcio- i sześcioletnie chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą czynny udział w różnych imprezach, uroczystościach i konkursach. Są to konkursy: plastyczne, ekologiczne, recytatorskie i muzyczne. Chętnie też włączają się w różne uroczystości i konkursy organizowane na terenie miasta Rzeszowa.
Organizowane są również wycieczki, wyjścia do teatru ,,Maska??, kina, filharmonii. Dużą radość sprawiają dzieciom uroczystości klasowe (opłatek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, zabawa karnawałowa itp.).
Edukacja pięcio- i szesciolatków odbywa się w miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, a zadania stawiane dzieciom są dostosowane do ich potrzeb i możliwości.

Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod i form pracy oraz innowacji pedagogicznych. Umożliwiamy realizację szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych zgodnie z życzeniami rodziców i zainteresowaniami dzieci. Zajęcia płatne dla chętnych: taniec, gimnastyka artystyczna.

W oddziałach prowadzona jest corocznie diagnoza każdego dziecka.
Udzielamy również specjalistycznego wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.

Punkt Przedszkolny  - oferta do wydruku