PUNKT PRZEDSZKOLNY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

 

W celu spełnienia warunków reżimu sanitarnego prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

– Rodzic/opiekun przyprowadza do punktu przedszkolnego dziecko zdrowe bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

– Od dnia 7 września będzie codzienny pomiar temperatury dziecka rano i w razie potrzeby. O ewentualnym stanie podgorączkowym dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie. Należy wówczas możliwie najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

– Jeżeli dziecko ma katar alergiczny, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty.

– Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych zbędnych przedmiotów.

– Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie z placówką lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni. 

– Wszelkie ogłoszenia dotyczące funkcjonowania punktu przedszkolnego w czasie pandemii będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.