Piątek 26.06.2020r.
Temat: „ Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”

 

1. Moja miejscowość – rozmowa o rodzinnej miejscowości. Rodzic posługuje się dostępnymi materiałami (książki, plan miasta, publikacje, pamiątki, Internet) i zapoznaje dziecko z zabytkami, atrakcjami Rzeszowa .

2. Spacer po naszym mieście – zachęcenie dziecka do poznawania walorów oraz utrwalanie poznanych miejsc w Rzeszowie.

3. Folder turystyczny – zabawa plastyczna. Rodzic przygotowuje materiały korzystając z dostępnych materiałów – fotografie, pokolorowane rysunki – można wydrukować z Internetu. Dzieci tworzą foldery reklamowe Rzeszowa – na kolorowym arkuszu A3 – dzielą go na 3 części i na bocznych częściach umieszczają fotografie, rysunki. W centralnej części ulotki przyklejamy uproszczony plan Rzeszowa (umieszczamy w nim główne ulice, miejsca znane dziecku oraz ulice zamieszkania z narysowanym budynkiem mieszkalnym).

4. Na zakończenie zapraszam dzieci do nauki piosenki „Niech żyją wakacje”
https://youtu.be/BauTov9xmZY