Obiady

Regulamin świetlicy         

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej        

 

UWAGA!

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady i posiłki
tylko i wyłącznie w szkole u pani intendentki.

 
 

Obiady

Uczniowie korzystający z obiadów finansowanych przez MOPS oraz GOPS korzystają z obiadów na podstawie okazanych decyzji.

 

Informacja dla rodziców

Opłata za obiady w miesiącu kwietniu 2019 r w szkole

wynosi ;

49,50 zł (15 dni x 3,30 zł)

Odpłatność za posiłki w Punkcie Przedszkolnym (śniadanie + obiad + podwieczorek)
w kwietniu 2019 r wynosi ;

94,50 zł (21 dni x 4,50 zł)

Opłata za śniadanie i podwieczorek wynosi:

25,20 zł ( 21 dni x 1,20zł)

Opłaty należy dokonać do 3 kwietnia z góry osobiście u pani intendentki szkoły. 

                            


 

Osoby ubiegające się z dofinansowania z MOPS-u będą mogli korzystać z posiłków po wcześniejszym okazaniu aktualnej decyzji.

                                                   

                                                             

      

Nieobecność na obiedzie będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku zgłoszenia tej nieobecności do godz.14:00 dnia poprzedzającego nieobecność.
Odpisu za niewykorzystane obiady dokonuje intendentka odliczając odpis od wpłaty za następny miesiąc.

Zgłoszenia należy dokonywać osobiście lub telefonicznie

  u intendentki w godzinach 8:00 - 14:00 (tel. 17 748 20 12)

  w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 - 15:00 (tel. 17 748 20 20)

 

 

 

  "DAROWIZNA" W TYTULE WPŁATY

 

NR KONTA 80 1020 4391 0000 6002 0144 8372

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 W RZESZOWIE UL. BERNARDYŃSKA 4

 

 

 

 

 

 

Z naszych galerii...