DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 

w roku szkolnym 2016/2017

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 oferuje w roku szkolnym 2016/2017 następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

Lp.

Nazwisko i Imię nauczyciela

Rodzaj

Realizowanych zajęć

(nazwa, klasa)

Rodzaj zajęć

Dzień

godzina

sala
  1.  

Bednarska- Rykała Jadwiga

Kółko warcabowe.

środa 16:00- 17:00

1

 2.

Bereś Marek

Język polski- zaj. dodatkowe kl.6a

Łucznictwo – zaj. rekreacyjno- sportowe

środa 13:40-14:25

wtorek 14:30- 16:00

43

5

 3. Dynowska Zofia

Zajęcia terapii pedagogicznej.

poniedz., środa,

11:45-12:30

czwartek, piątek

12:45- 13:30

47

 4.

Furman Jadwiga

Konsultacje z matematyki.

środa 14:30- 15:15

38

 5. Kluz Grażyna

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze  Zajęcia rozwijające zainteresowania- zdolności.

pon. 11:45-12:30

środa 11:45-12:30

29

 6. Kłeczek Iwona

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

wtorek 12:45- 14:15

45

 7. Konopelska Małgorzataw

Zajęcia wyrównawcze 2c

Przygotowanie do konkursów

wtorek 12:45- 14:25

piątek 11:45- 12:30

44

25

 8. Kubaszek Janina

Zajęcia czytelniczo- wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia rozwijające, przygotowanie do konkursów

poniedziałek 8:00- 8:45

poniedziałek 8:50- 9:40

 

wtorek 12:45

1

1

25

 9. Kubiś Ewa

Kółko historyczne kl.6

Kółko historyczne kl. 5

Środa 14:20-15:00

wtorek 13:45-14:15

41

 10.

Nisztuk Beata

Konsultacje dla rodziców

Zajęcia wyrównawcze kl. 2b

Zajęcia rozwijające kl.2b

wtorek  8:00-8:45

środa 12:45- 13:30

poniedziałek 12:45- 13:30

28

 11. O. Anastazy Popiel Kółko Biblijne środa 13:40-14:25 45
 12. Omiotek Jadwiga

Zajęcia rozwijające (plastyczno- techniczne). Przygotowanie do Konkursu Pięknego Czytania

piątek 14:00- 15:00

24

 13.

Różański Michał

Piłka siatkowa dziewcząt

środa 16:00- 17:30

5

 14. Rzeźnik Barbara

Kółko j. niemieckiego

środa 14:30 -15:15

42

 15. Starzak Elżbieta

Kółko j. ang. dla kl. I-III

środa  12:30- 13:30

42

 16. Śledziona Henryk

BASEN

wtorek 14:30-16:00

czwartek 13:40-15:00

ROSIR

 17.

Tonia Anna

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, przygotowanie uczniów do konkursów, zajęcia teatralne.

środa  11:45- 13:30

46

 18.

Wilczak Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze.

Przygotowanie do Konkursów Pięknego Czytania – II semestr

poniedziałek 11:30- 12:15

wtorek 11:45- 12:30

46

 19. Wilk Marzena

Zajęcia rozwijające

wtorek 14:30- 15:30

42

 20. Wywrocki Waldemar

Chór „Gabcia i przyjaciele”

Zumba „Gabcia i przyjaciele”

pon. 16:00-17:00

piątek 16:00-16:45 I gr

piątek 16:45- 17:30 II gr

5

 21.

Zachwieja Renata

Zajęcia rozwijające z matematyki kl.5a

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. 5a

pon.13:40- 14:25

środa 13:40- 14:25

39

39