Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Akademia Małych Zdobywców

 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie przystąpi do pilotażowego programu Akademia Małych Zdobywców.

Będą to pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów klasy III według specjalnego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci określonych sprawności i umiejętności ruchowych.