Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

KALENDARIUM SZKOŁY 2020/2021

KALENDARIUM SZKOŁY 2020/2021

I semestr

Od dnia 01.09.2020 do dnia 29.01.2020r. (20 tygodni)

Termin

Zadania

01 września 2020r.

Rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klas pierwszych.

do 18 września 2020r.

Spotkania wychowawców z rodzicami .

14 października 2020r.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Punkt Przedszkolny bez zmian,.

16 listopada 2020r.

Wywiadówka dla wszystkich klas.

9-13 listopada 2020r.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Szkoła i Punkt Przedszkolny bez zmian.

do 22 grudnia 2020r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

23 - 31 grudnia 2020r.

4-17 stycznia 2021

Szkoła: Zimowa przerwa świąteczna. Punkt Przedszkolny bez zmian.

Szkoła: Ferie zimowe. Punkt Przedszkolny bez zmian.

22 stycznia 2021r.

Ostateczny termin wpisywania ocen.

29 stycznia 2021r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

II semestr

Od dnia 1.02.2020r. do dnia 25.06.2020r. (18 tygodni)

Termin

Zadania

1-14 lutego 2021r.

Szkoła : Ferie zimowe. Punkt Przedszkolny bez zmian.

27 lutego 2021r.

Dzień Otwarty Szkoły. Sobota.

17 marca 2021r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

marzec 2021r.

Rekolekcje szkolne.

25-27 maja 2021r.

Egzaminy ósmoklasisty. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej. Punkt Przedszkolny bez zmian.

1-6 kwietnia 2021r.

Szkoła: Wiosenna przerwa świąteczna. Punkt Przedszkolny bez zmian.

06 -12 maja 2021r.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

17 maja 2021r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

10 czerwca 2021r.

Ostateczny termin wpisywania ocen.

4 czerwca 2021r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Na zajęcia opiekuńcze można zapisać dzieci do świetlicy szkolnej. Punkt Przedszkolny bez zmian.

17 czerwca 2021r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

25 czerwca 2021r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca -31 sierpnia 2021r.

Szkoła: Ferie letnie. Punkt Przedszkolny – dyżur wakacyjny w lipcu.