Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie