Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM ADAMA MICKIEWICZA

W RZESZOWIE

Biblioteka składa się z:

wypożyczalni
kącika czytelniczego
pracowni multimedialnej (4 stanowiska z dostępem do Internetu)