Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Regulamin biblioteki

 

Zasady korzystania z wypożyczalni

  • Zbiory biblioteki udostępniane są w roku szkolnym w godzinach wyszczególnionych na drzwiach, wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
  • Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  • Każdy uczeń może wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni, a za zgodą bibliotekarza dodatkowe, konieczne do realizacji zadań edukacyjnych.
  • Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma zapotrzebowania na tę książkę.
  • Jeżeli uczeń nie zwróci książki( książek) w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
  • Przed wypożyczeni należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
  • Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest wypożyczenie zbiorów audiowizualnych uczniom przygotowującym się do konkursów.
  • Wszystkie wypożyczone książki oraz inne zbiory biblioteki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.