Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Regulamin biblioteki

Zasady korzystania z kącika czytelniczego

  • Z kącika mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
  • Korzystający z kącika czytelniczego są zobowiązani każdorazowo zgłosić bibliotekarzowi wejście oraz wyjście.
  • Podczas pracy w kąciku czytelniczym należy zachować ciszę.
  • W kąciku czytelniczym można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  • Czytelnik ma bezpośredni dostęp do czasopism znajdujących się na stoliku oraz do księgozbioru podręcznego, a do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.
  • Przed opuszczeniem kącika czytelniczego czasopisma oraz książki z księgozbioru podręcznego należy odłożyć na właściwe miejsce, pozostałe pozycje zwrócić bibliotekarzowi.