Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie nr 12/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w okresie zdalnego nauczania