Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

GRONO PEDAGOGICZNE:

Drozd-Ulijasz Małgorzata dyrektor
Nisztuk Beata wicedyrektor
Omiotek Jadwiga pedagog

O. Natan

Nowacki Krzysztof

religia

Kluz Grażyna

Kłeczek Iwona

Konopelska Małgorzata

Pizun Danuta

Wilczak Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

Bereś Marek

Jaracz Monika

Tonia Anna

Lepionka Zofia

język polski
Haluk Bozena język hiszpański
Rzeźnik Barbara język niemiecki

Starzak Elżbieta

Haładyj Wojciech

Wilk Marzena

język angielski
Kubiś Ewa historia
Kawa Magdalena wiedza o społeczeństwie

Krauz Agnieszka

Socha Marta

Zachwieja Renata

matematyka
Bereś Marek informatyka
Kubaszek Janina edukacja informatyczna
Zachwieja Renata biologia, fizyka
Ziemiańska Sylwia biologia, chemia
Nisztuk Beata przyroda
Pilch Kinga geografia

Barabasz Grzegorz

Bożek Paweł

Różański Michał

Śledziona Henryk

wychowanie fizyczne
Wywrocki Waldemar muzyka

Kawa Magdalena

Konopelska Małgorzata

plastyka
Jaracz Monika technika
Różański Michał edukacja dla bezpieczeństwa

Kubaszek Janina

Bożek Paweł

Mokrzycka Marta

wychowawcy świetlicy
Omiotek Jadwiga doradztwo zawodowe
Kozdrańska Bożena wychowanie do życia w rodzinie

Lepionka Zofia

Kubiś Ewa

biblioteka

Krzemieniecka Małgorzata

Płaneta Maria

Surma-Rączy Ewelina

punkt przedszkolny
Starosta Vasylyna język ukraiński
Kryk Bohdan religia greko-katolicka