Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Zapytanie ofertowe nr SP1.271.5.2020 na zakup wraz z dostawą i montażem patelni elektrycznej gastronomicznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na "Zakup wraz z dostawą i montażem patelni elektrycznej gastronomicznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie".

 

Termin składania ofert: 9 września 2020r. do godz. 9:00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - formularz oferty

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

3. Załącznik nr 3 - umowa

4. Załącznik nr 4 - klauzula informacyjna

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP1.271.1.2020

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na "Sukcesywną dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie"

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 4 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5 - KLAUZULA RODO

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP1.271.10.2019

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów W Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku cz. 5 - pieczywo"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1.5 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - klauzula RODO

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR SP1.271.9.2019

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów W Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku"

 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 2. Załącznik nr 1.1 - Formularz asortymentowo –cenowy - część 1 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 3. Załącznik nr 1.2 - Formularz asortymentowo – cenowy – część 2 – ryby, mrożonki
 4. Załącznik nr 1.3 - Formularz asortymentowo – cenowy – część 3 – warzywa, owoce
 5. Załącznik nr 1.4 - Formularz asortymentowo – cenowy – część 4 – produkty mleczarskie
 6. Załącznik nr 1.5 - Formularz asortymentowo – cenowy – część 5 – pieczywo, wyroby piekarskie
 7. Załącznik nr 1.6 - Formularz asortymentowo –cenowy – część 6 – wyroby garmażeryjne
 8. Załącznik nr 1.7 - Formularz asortymentowo –cenowy – część 7 – pozostałe artykuły spożywcze
 9. Załącznik nr 1.8 - Formularz asortymentowo –cenowy – część 8 –jaja
 10. Załącznik nr 2 - Wzór „Umowy”
 11. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiazań
 12. Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjne art.13 RODO

Termin skłądania ofert upływa 14 listopada 2019 r. do godz. 9:00.

Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 5

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi 2019

Zamówienie publiczne nr SP1.271.8.2019

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w okresie od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ogłoszenie

Dokumenty wchodzące w skład ogłoszenia:

załącznik nr 1 - mięso, wędliny - formularz cenowy

załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy

załącznik nr 4 - wzór umowy

załącznik nr 5 – klauzula informacyjna

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty