Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Oddział Przedszkolny

Oddział Przedszkolny mieści się w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4, I piętro.

Jest czynny w godzinach 6:45-16:45.

 

Zapewnia:

  • możliwość odpłatnego korzystania ze stołówki szkolnej;
  • pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
  • opiekę pedagoga szkolnego;
  • opiekę higienistki szkolnej;
  • monitoring
 
W Oddziale Przedszkolnym pracuje wykwalifikowana i doświadczona kadra. Sale zajęć są bardzo jasne, kolorowe i przyjazne dla ucznia; bezpieczne i funkcjonalne. Jest dużo miejsca do zabawy, co jest bardzo ważne, gdyż dziecko przyswaja wiadomości i uczy się właśnie przez zabawę. Meble w salach są nowoczesne i dostosowane do potrzeb dziecka. Każde dziecko ma swoją szufladę, gdzie może zostawiać wszelkie pomoce potrzebne do zajęć. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dziecka. 

W sąsiedztwie sali znajdują się toalety. Dzieci mają też swoją szatnię. 

W szkole funkcjonuje kuchnia, w której przygotowywane są smaczne posiłki (śniadanie wformie szwedzkiego stołu, obiad dwudaniowy i podwieczorek). 

Przy szkole znajduje się nowoczesny, duży plac zabaw. Dzieci mają bezpłatnie: zajęcia ruchowe oraz dwa razy w tygodniu po 30 minut: język angielski, zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne i religię(po złożeniu deklaracji przez rodziców).

Wszystkie zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod i form pracy oraz innowacji pedagogicznych. Umożliwiamy realizację szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych zgodnie z życzeniami rodziców i zainteresowaniami dzieci. 

Oferujemy zajęcia płatne dla chętnych: fitness, lekcje umuzykalniające (szkoła Yamaha), zajęcia teatralne i muzealne(obecnie ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały zawieszone).

Dzieci są objęte badaniem sprawdzającym dojrzałość szkolną. Szkoła jest dla dziecka miejscem, gdzie zdobywa podstawowe umiejętności, miejscem kontaktu z innymi dziećmi. 

Proces dydaktyczno-wychowawczy sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych, oraz osiąganiu praktycznych umiejętności. Dzieci chętnie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą czynny udział w różnych imprezach, uroczystościach i konkursach. Są to konkursy: plastyczne, ekologiczne, recytatorskie i muzyczne. Biorą udział w organizowanych akcjach charytatywnych. Chętnie też włączają się w różne uroczystości i konkursy organizowane na terenie miasta Rzeszowa. Osiągają w nich znaczące sukcesy, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Organizowane są również wycieczki, wyjścia do Teatru Maska, kina, filharmonii. Dużą radość sprawiają dzieciom uroczystości klasowe (opłatek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, itp.). 

Edukacja odbywa się w miłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Udzielamy również specjalistycznego wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.