Temat: „Jesteśmy Polakami”

1.„Polonia” – zabawa językowa. Rodzic wymienia nazwy Polski w różnych językach (Polsza, Poland, Polsko, Polszcza, Polen, Poliijska, Pologne), dziecko dzieli słowa na sylaby, określa, które nazwy są krótsze, które dłuższe, które najbardziej podobne do polskiej nazwy, które bardziej egzotyczne. Rodzic przypomina, że o Polakach, którzy mieszkają poza granicami kraju, mówi się Polonia; taką nazwę mogą mieć też kluby sportowe, restauracje itp.

2.„Mazurek Dąbrowskiego” – praca plastyczno-techniczna. Rodzic prezentuje hymn, a dziecko słucha. Nazywa utwór, ogląda prezentowany przez Rodzica zapis nutowy i analizują go z Rodzicem, przypomina sposób zachowywania się podczas słuchania hymnu. Następnie Dziecko wykonuje kolejne etapy pracy: stworzenie długiego kawałka papieru (łączenie szarego papieru za pomocą taśmy klejącej), naklejenie pięciolinii (5 cienkich i długich kawałków czarnej bibuły na szarym papierze), wycinanie nut i klucza wiolinowego, naklejenie klucza wiolinowego na pięciolinii, dopisanie flamastrem przez Rodzica metrum, znaków chromatycznych oraz zaznaczenie przez Rodzica na pięciolinii nut i kresek taktowych, naklejanie przez dziecko kolejno wyciętych nut, sprzątnięcie miejsca pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA

• (zapis nutowy hymnu http://a-pesni.org/polsk/mazurdabr.htm), taśma klejąca, duże kartony szarego papieru przecięte na pół i sklejone taśmą do utworzenia pięciolinii, czarna bibuła pocięta na wąskie paski; klucz wiolinowy, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki w 2 kolorach: białym i czerwonym (sylwety do wycięcia), nożyczki, klej, flamaster

3.„Barwy ojczyste” – zabawa badawcza z mlekiem, płynem do mycia naczyń i czerwonym barwnikiem. Dziecko wlewa na duży talerz mleko, a następnie powoli i stopniowo za pomocą zakraplacza dodaje barwnik spożywczy. Obserwuje, jak czerwony barwnik rozpływa się na powierzchni mleka. Później macza patyczki do uszu w płynie do mycia naczyń i delikatnie dotyka nimi powierzchni mleka. Barwnik pod wpływem zmiany napięcia powierzchniowego zacznie samoistnie wirować. Na koniec dziecko opisuje wspólnie z Rodzicem eksperyment.

• mleko, czerwony barwnik spożywczy, płyn do mycia naczyń, patyczki do uszu, zakraplacz duży talerz

4.„Jesteśmy Polakami” – malowanie palcami. Dzieci przypominają wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś” i symbole narodowe. Malują palcami na kartce, wykorzystując zabarwiony na różne kolory jogurt. Po zakończeniu pracy wspólnie organizują wystawę prac.

• jogurty naturalne, pojemniki, barwniki spożywcze, kartki